Iздестiру

Электр қуатының есептеуiштерiнiң салыстырып тексересі.

0, 2 дейін дәлдiк классы.
50 А дейiн  номиналды тоқ.
58-380 В номиналдық кернеу.

 Кез келген күрделiлiктiң модификациялары. 

Тоқтың өлшеу трансформаторларының салыстырып тексересі.

0, 2 дегі дәлдiк класы.
10000 А дейін номиналды ток