Iздестiру

Электр қуатының есептеуiштерiнiң салыстырып тексересі

0, 2 дегі дәлдiк класы.
220 кВ дейін номиналды ток.