Iздестiру

Консалтинг қызметтер

Өлшеулердi орындау әдiстемелерiнiң өңдеу және бекiту, соның iшiнде:

-электр күштіліктін өлшеулердi орындау әдiстемесi 

-электр қуатының өлшеулердi орындау әдiстемесi 

-автоматтандырылған жүйелерiн есепке алудың АСКУЭ қолданумен  өлшеулердi орындау әдiстемесi;

-сәйкестiктiң растау және жоғарғы вольтты мен төмен вольттi электр    жабдықтарының сынауы мақсатымен  әр түрлi өлшемдерiнiң  орындау әдiстемелер;

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiзiлiмiне   өлшеу құралдарының енгiзуiн және түрдiң бекiту мақсатпен уәкiл мемлекеттiк органдарда мүдделерiнiң ұсынысы, құжаттардың комплектiн әзiрлеу, сынауларды өткiзудi ұйымдастыру.